תקנון ותנאי מבצע

פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתנאי תקנון אתר האינטרנט של האתר.

"אתרי אינטרנט": אתר קולומביה בכתובת https://www.columbia.co.il/

"המבצע": פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע באתר ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף/לקוח": כל לקוח העומד בתקנון זה בכל אחד מתנאי תקנון זה.

"תקופת המבצע: 20.11.2023 עד ליום 20.12.2023 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על מגוון הפריטים המוגדרים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר.

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח'. 

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה. על הפריטים המשתתפים בלבד.
 • על הפרטים המשתתפים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר בלבד.

להמחשה: שלושה פריטים משתתפים במבצע. מחירו של פריט 1 סך של 100 ₪, מחירו של פריט 2 סך של 200 ₪. מחירו של פריט 3 סל של 300 ₪. הזכות להטבת פריט שני ב50% תינתן על המוצר הזול מבין כולם ובהתאם לדוגמא על הפריט 1 שמחירו סך של 100 ₪.

 • יחושב לפי הזול מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.
 • ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הנחות, הטבות, הצטרפות ומועדונים.
 • מחיר המוצר(ים) באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בסניפים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון או קוד.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.

 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל ונגבתה והכל בכפוף לתקנות ביטול עסקה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהות

  תקנון מבצע

 • תקנון מבצעי Blue Friday באתר האינטרנט Columbia

  25% הנחה על מגוון הפריטים המשתתפים מקולקציית החורף החדשה או 40% הנחה על הפריטים הנבחרים

 • הגדרות

 

נספח ב'

פריטים שמשתתפים במבצע 2

פריט מרכז

תיאור פריט מרכז

מותג

2008201

CANYON MEADOWS SFT

COLUMBIA

1954101

WEATHER FZ M

COLUMBIA

1954111

WEATHER HZ M

COLUMBIA

1864204

FIVEMILE BUTTE HD

COLUMBIA

2008611

PLATINUM PEAK HOOD

COLUMBIA

2054631

SWEATER WEATHER

COLUMBIA

1514721

PHURTEC II SOFT

COLUMBIA

1960631

LABYRINTH LOOP WS

COLUMBIA

1955321

LABYRINTH LOOP W

COLUMBIA

1958931

W WEATHER FZ

COLUMBIA

2051281

JOY PEAK LONG VEST

COLUMBIA

200174

CAMDEN ECO W

אצטק

200173

CAMDEN ECO M

אצטק

111355

MOUNTAIN SHIRT M PLAID

TOPO

142301

MOUNTAIN FLEECE CREW U

TOPO

כל המחירים, המבצעים, הנחות, הטבות, קופונים, המוצרים המופיעים באתר האינטרנט קולומביה תקפים לאתר האינטרנט קולומביה בלבד.  המחירים באתרי האינטרנט של החברים עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה או באתרים אחרים של החברה, לרבות בין שני האתרים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר, וייתכנו מבצעים, לרבות מוצרים אשר משתתפים במבצע, אשר יתקיימו במסגרת מבצע בחנויות בלבד, לרבות בין שני האתרים ולא במסגרת אתרי האינטרנט של החברה ולהיפך. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת לעיל. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

שונות

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

מדיניות החזרה והחלפה ביטול עסקה ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הטבות, הטבות הצטרפות ומועדונים. לא לרכישת כרטיס גיפטקארד. לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען (בשונה מגיפטקארד-שובר מתנה עמו ניתן לעשות שימוש כאמצעי תשלום במבצע), תו קנייה, קופון או קוד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע. כללי: לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות. באתר האינטרנט Columbia בלבד. מבצע 1 על מגוון הפריטים מקולקציית החורף  החדשה המשתתפים במבצע למעט המופיע בנספח א', או מבצע 2 על הפריטים הנבחרים בלבד כמופיע בנספח ב' והם בלבד. יחושב לפי הזול מבין כלל הפריטים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, שרון 3, ת.ד. 1080 ק. שדה התעופה. טל' 03-6557555, דוא"ל: info@saar.com

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

"אתר אינטרנט": אתר Columbia בכתובת https://www.columbia.co.il

"משתתף/לקוח": כל משתמש באתר העומד בתנאי תקנון זה.

"מבצעים": מבצע 1: 25% הנחה על מגוון הפריטים המשתתפים מקולקציית החורף החדשה באתר האינטרנט קולומביה למעט המותגים, מחלקות והפריטים שלא משתתפים כמפורט בנספח א' לתקנון זה.

 או

מבצע 2: 40% הנחה ממגוון הפריטים הנבחרים באתר האינטרנט קולומביה כמופיע בטבלת מק"טים המצורפת כנספח ב' לתקנון זה.   

"תקופת המבצע": מיום 23.11.2023 עד 25.11.2023 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצעים": מבצע 1: על מגוון הפריטים בקולקציית החורף החדשה. מבצע 2:  הפריטים המופיעים בטבלת המק"טים שבנספח ב' המצורף לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

"הפריטים שלא משתתפים במבצע": מבצע 1: פריטים מקטגוריות סקי, מכנסי סקי, מעילי סקי, כפפות סקי, גרבי סקי, קסדות, משקפי גוגלס, המותגים והמק"טים המופיעים בטבלה שבנספח א' המצורף לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

"מלאי מינימום": מינימום פריטים שהוקצו לכל מבצע 2 יח' מכל מוצר למכירה.

תנאי המבצע